Διοικητική επίλυση φορολογικών διαφορών

Άρθρο 70Α του Ν.2238

Με το άρθρο 36 του Ν.3943/2011 θεσμοθετήθηκε η επιτροπή Διοικητικής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών και προστέθηκε στο Ν.2238/94 το άρθρο 70Α.

Στην επιτροπή εξετάζονται υποχρεωτικά όλες οι υποθέσεις που αφορούν, φορολογικά αντικείμενα, με ποσά κύριων φόρων (όχι προσαυξήσεων) άνω των 300.000€.

Προαιρετικά ο φορολογούμενος μπορεί να προσφύγει και για ποσά κυρίων φόρων πάνω από 50.000€. Η επιτροπή αυτή καθυστέρησε πολύ να λειτουργήσει, και με τη λειτουργία της βρέθηκε να εξετάζει εκαντοντάδες υποθέσεις, που είχαν συσσωρευτεί απο τη ψήφιση του Νόμου.

Συνεδριάζει περίπου τέσσερις φορές  το μήνα και εξετάζει – στη καλύτερη των περιπτώσεων – πέντε με έξι υποθέσεις κάθε φορά. Οι προς συζήτηση συσσωρευμένες υποθέσεις ξεπερνούν τις χίλιες πεντακόσιες, όπως αναφέρουν πρόσφατα δημοσιεύματα.

Το Υπουργείο Οικονομικών εκτός των τακτικών και προσωρινών ελέγχων, το τελευταίο καιρό, διενεργεί ελέγχους σε κατασκευαστές ακινήτων, επεξεργάζεται λίστες με καταθέσεις και εμβάσματα στο εξωτερικό και υποθέσεις για ξέπλυμα βρόμικου χρήματος. Από τις παραπάνω υποθέσεις εκτιμούν, ότι θα προκύψουν φόροι πλέον του ενός δις ευρώ.

Οι φορολογούμενοι έστω και για καθυστέρηση θα καταφύγουν στην επιτροπή με αποτέλεσμα οι φόροι θα βεβαιωθούν μετά απο δύο χρόνια. Πρέπει να τονισθεί ακόμη, το γεγονός ότι η απόφαση της επιτροπής θα είναι και η αφετηρία για προσφυγές στα Δικαστήρια, για όσους πιθανόν να προσφύγουν σε αυτά.

Για την άμεση απόδοση δικαιοσύνης, την είσπραξη των καταλογισθέντων φόρων, τελών, προστίμων και των τυχόν προσαυξήσεων που θα προκύψουν, πιστεύουμε ότι θα πρέπει να λειτουργήσουν περισσότερες επιτροπές.

Σχετικοί νόμοι και διατάξεις.

1.- Άρθρο 36 ν.3943/2011

2.- Άρθρο 70Α ν 2238/94

3.- ΠΟΛ. 1140/5-6-2012

4.- ΠΟΛ 1152/15-6-2012

5.- ΠΟΛ. 1007/10-1-2013

image_print
2015-02-19T16:54:34+00:00 Δημοσιεύθηκε: 25/02/2013|Δημοσιεύσεις|

Παροχή συγκατάθεσης στο πλαίσιο της συμμόρφωσης με τις απαιτήσεις του

Γενικού Κανονισμού για την προστασία των προσωπικών Δεδομένων

(σύμφωνα με το άρθρο 7 και τις αιτιολογικές σκέψεις 32, 33, 42, 43 του GDPR)


 1. Η ARTION AE, εταιρεία παροχής φοροτεχνικών, λογιστικών και συμβουλευτικών υπηρεσιών με σκοπό  την ολοκληρωμένη στήριξη των σύγχρονων επιχειρήσεων και οργανισμών, και έδρα το Μαρούσι,ζητά τη συγκατάθεσή σας για την καταγραφή και αρχειοθέτηση των παρακάτω στοιχείων:

  • Όνομα
  • e-mail
  • Τηλέφωνο επικοινωνίας
  • Στοιχεία εταιρίας (Τίτλος και αντικείμενο δραστηριότητας)
  • Ιδιότητα - θέση εργασίας σας

 2. Οι παραπάνω πληροφορίες, δίνονται ελεύθερα από εσάς και θα επεξεργαστούν με σκοπό να λαμβάνετε ενημερωτικό υλικό για οικονομικά-τραπεζικά-φορολογικά θέματα και αλλαγές καθώς και μελέτες και αρθρογραφία σχετική με τα παραπάνω θέματα από συνεργάτες του ομίλου ΑΡΤΙΟΝ.

 3. Οι πληροφορίες αυτές θα τηρηθούν για περίοδο 24 μηνών και δεν θα γνωστοποιηθούν σε άλλους αποδέκτες πέραν των εταιριών του Ομίλου μας.

 4. Αν κατά την παραπάνω περίοδο αποφασίσετε ότι επιθυμείτε τη διαγραφή αυτών των πληροφοριών μπορείτε να μας στείλετε email αιτούμενος/η την διαγραφή σας στην διεύθυνση [email protected] ή να μας στείλετε ένα αντίγραφο της φόρμας ανάκλησης που σας μοιράζεται μαζί με την παρούσα στην διεύθυνση που είναι ήδη τυπωμένη στην αίτηση ανάκλησης.

 5. Υπεύθυνος Επεξεργασίας πληροφοριών:ΣυμφωνώΔιαφωνώ