ΣτΕ 1445/2016 Φορολογία εισοδήματος – Σύζυγοι με χωριστή κατοικία

Φορολογία εισοδήματος – Σύζυγοι με χωριστή κατοικία - Προϋπόθεση ύπαρξης φορολογικής κατοικία στην Ελλάδα – Έννοια και κριτήρια φορολογικής κατοικίας (άρθρο 4 παρ. 1 του ν. 4172/2013) – Βάρος απόδειξης της ύπαρξης (φορολογικής) κατοικίας στην Ελλάδα – Αλλοδαπός που ζει και εργάζεται στη Γερμανία, ενώ η σύζυγος (δικαστική λειτουργός) και το τέκνο τους κατοικούν στην Ελλάδα

Δημοσιεύθηκε: 05/07/2016|

Μαζική φυγή ελληνικών επιχειρήσεων

ΠΗΓΗ: ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ της ΚΥΡΙΑΚΗΣ Πληθαίνουν οι μικρομεσαίες ελληνικές επιχειρήσεις που καταφεύγουν σε γειτονικές χώρες για να σωθούν από το εκρηκτικό μίγμα: κεφαλαιακοί έλεγχοι, υψηλή φορολογία και κοινωνικο-οικονομική αστάθεια που οδηγεί με μαθηματική ακρίβεια σε μαζικά λουκέτα.

Δημοσιεύθηκε: 01/02/2016|

Η παροχή Νομικών και Φοροτεχνικών Υπηρεσιών κατά τον Φορολογικό Έλεγχο

Η πιο αποτελεσματική προστασία του φορολογούμενου έναντι της παρατηρούμενης ελεγκτικής αυθαιρεσίας συνίσταται στην πληρέστερη εκπροσώπησή του κατά τον φορολογικό έλεγχο τόσο από έμπειρο φοροτεχνικό όσο και από εξειδικευμένο νομικό.

Δημοσιεύθηκε: 11/11/2015|

Κοινά αποκτήματα κατά τη διάρκεια του γάμου-Νομική προσέγγιση

Αν ο γάμος λυθεί ή ακυρωθεί και η περιουσία του ενός συζύγου έχει, αφότου τελέσθηκε ο γάμος αυξηθεί, ο άλλος σύζυγος, εφόσον συνέβαλε με οποιονδήποτε τρόπο στην αύξηση αυτή, δικαιούται να απαιτήσει την απόδοση του μέρους της αύξησης το οποίο προέρχεται από τη δική του συμβολή.

Δημοσιεύθηκε: 26/10/2015|

Πρωτογενείς καταθέσεις και εμβάσματα – Έμμεσες τεχνικές ελέγχου

Οι Φορολογικές Αρχές διενεργούν Ελέγχους και καταλογίζουν υπέρογκους φόρους και πρόστιμα σε περίπτωση διαπίστωσης πρωτογενών καταθέσεων σε τραπεζικούς λογαριασμούς φορολογουμένων ή διενέργειας εμβασμάτων στο εξωτερικό σε βάθος δεκαετίας, δηλαδή σε οικονομικά έτη προ της δημοσίευσης του άνω νόμου (30.9.2010). Πρόκειται δηλαδή σαφώς για υιοθέτηση και εφαρμογή φορολογικών διατάξεων αναδρομικής ισχύος.

Δημοσιεύθηκε: 06/10/2015|