Δάνεια σε Ελβετικό Φράγκο: Η πρώτη δικαίωση δανειολήπτη

Στο άρθρο της 5ης-3-2014 με τίτλο «Δάνεια σε ελβετικό φράγκο» παρατέθηκαν η ιστορία, το μέγεθος του προβλήματος, καθώς και οι παράνομες, αυθαίρετες και καταχρηστικές πρακτικές των τραπεζών, οι οποίες επιδόθηκαν τότε σε έναν αγώνα ακατάσχετης κερδοσκοπίας, αθετώντας τους γενικούς όρους συναλλαγών, την καλή πίστη και τα συναλλακτικά ήθη, την εθνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία, λειτουργώντας με αυτόν τον τρόπο κατά παράβαση κάθε έννοιας ηθικής και δικαίου.

Δημοσιεύθηκε: 24/06/2014|

Δάνεια σε Ελβετικό Φράγκο

Ένας μεγάλος αριθμός Ελλήνων καταναλωτών, περίπου 70.000 δανειολήπτες, έλαβαν κυρίως μεταξύ 2006-2009 στεγαστικά δάνεια σε ελβετικά φράγκα χωρίς να έχουν επίγνωση του συναλλαγματικού κινδύνου που ανέλαβαν.

Δημοσιεύθηκε: 05/03/2014|
Φορολογία Ακινήτου
Ιδιοκτησίας Αλλοδαπής Εταιρείας
Με την εγγραφή σας στην παρακάτω λίστα
θα σας στείλουμε τον Αναλυτικό Οδηγό
στο email που έχετε δηλώσει.
ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΤΕ ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΑΣ
Στην Artion επιδιώκουμε την έγκυρη πληροφόρηση των πελατών μας. Με την εγγραφή σας, στο Newsletter μας, θα ενημερώνεστε άμεσα για φορολογικά και επιχειρηματικά θέματα.
Φορολογικά & νομικά ζητήματα
των κοινών τραπεζικών λογαριασμών
Με την εγγραφή σας στην παρακάτω λίστα
θα σας στείλουμε τον Αναλυτικό Οδηγό
στο email που έχετε δηλώσει.
ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΤΕ ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΑΣ
Φορολογικά & νομικά ζητήματα
των κοινών τραπεζικών λογαριασμών
Με την εγγραφή σας στην παρακάτω λίστα
θα σας στείλουμε τον Αναλυτικό Οδηγό
στο email που έχετε δηλώσει.
ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΤΕ ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΑΣ
Στην Artion επιδιώκουμε την έγκυρη πληροφόρηση των πελατών μας. Με την εγγραφή σας, στο Newsletter μας, θα ενημερώνεστε άμεσα για φορολογικά και επιχειρηματικά θέματα.